Retur og reklamasjon

Konsumentens (privatpersonens) angrerett ved e-kjøp

Konsumenten har i følge forbrukerkjøpsloven og loven om e-handel i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Tur & Fritid AS innen 14 dager fra den dagen konsumenten mottok ordren. Angreretten gjelder ikke dataprogram, lyd- og bildeopptak der forseglingen har blitt brutt. Dette gjelder også teknisk forsegling, som for eksempel serienummer. Ved retur av klær må alle merkelapper fortsatt være på med forseglet snor/lukking (slik de blir levert). Er merkelappene tatt av, anses klærne som tatt i bruk. Angreretten gjelder ikke bedrifter.

NB! Salgsvarer byttes ikke uten særskilt avtale.

Konsumenten har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader.

Dersom du vil benytte angreretten, ber vi deg kontakte Tur & Fritid AS kundeservice på e-post salg@turogfritid.no for å få tildelt et returnummer pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Tur & Fritid AS ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten. Her kan du i sin helhet se både forbrukerkjøpsloven og e-handelsloven.

Tur & Fritid AS tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Tur & Fritid AS for å få opprettet retursak .

Varen skal pakkes godt inn, med fordel i emballasjen som den kom i, og eventuelle skader forårsaket av mangelfull emballasje debiteres deg som kunde. Varer som sendes til Tur & Fritid AS i oppkrav kommer ikke til å hentes ut. 

Varer som leveres på pall (Møbler og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

 

Reklamasjon

Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Tur & Fritid AS innen rimelig tid, samt på en gitt måte returnere varen. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer. 

Ved reklamasjon, kontakt Tur & Fritid AS via e-postadressen salg@turogfritid.no og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjon. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere. I de tilfeller der produsenten bedriver egen support og garantiservice forbeholder Tur & Fritid AS seg retten til å henvise reklamasjonsærender direkte til respektive produsents support eller produsentens servicepartnere. 

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Tur & Fritid AS så bør varen være på plass hos Tur & Fritid AS innen to uker etter at returnummeret er utstedt. 

Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket i ytteremballasje godkjent av posten. Eventuelle transportskader debiteres deg som kunde. Tur & Fritid AS kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel om din beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Tur & Fritid AS finner at varen er feilfri debiteres en avgift som for øyeblikket er Kr.350 inkl. moms for å dekke Tur & Fritid AS s’ kostnader i forbindelse med returen. 

Varer som leveres på pall (Møbler og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Tur & Fritid AS på e-post: salg@turogfritid.no eller telefon 412 46 718. Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Tur & Fritid AS og/ eller den respektive transportøren.

Uavhentede pakker

Dersom kjøper ikke henter ut pakken som er bestilt, er ikke kravene i henhold til Angrerettloven oppfylt. Kjøper vil da bli belastet for tur/retur frakt og ekspedisjonsgebyr, til sammen minimum kr.350,-inkl. moms. Har vi hatt ekstra omkostninger pga varens art eller forhold knyttet til levering, vil gebyret øke deretter.